Tek sikte på å bygge alt på ønskelista

Kvartetten som skal styre Kinn dei neste fire åra har klare planar om å gjennomføre investeringar.