Denne nettsaka kan ikkje Ole André lese

Artikkelen er over 5 år gammel

Utan noko forvarsel forsvann internettdekninga i Store Høydal laurdag. Breiband.no skal nemleg ikkje lenger tilby nett frå sendaren på Hatlesetnipa.