Stenger institusjonane for besøkande frå smitteområde

– Vi tek ingen sjansar med våre eldre, seier kommunalsjef for helse og velferd i Kinn kommune, Norunn Stavø.