NVE-motsegn utset plangodkjenning for Steinvik

Håpet om å få godkjent reguleringsplanen for bygginga av storanlegget til Steinvik før jul - blei sløkt av NVE.