Steinvik girar opp utbygginga i Svelgen

Mellom 25 og 30 mann er i arbeid med utbygginga, men dette talet vil doble seg utover våren.