Vegtrafikksentralen Vest på Twitter melder fredag klokka 15:03 at eit steinras har gått på fv. 5696 ved Svartdaltunnelen i Kinn kommune.

Vegen er stengt, men entreprenør er på veg.

Oppdatering: Tunnelen er no open.