Statsråden lovar ikkje respekt for lokale vindkraft-nei. – Nedslåande, seier Heggø (Ap)

Av

Ingrid Heggø (Ap) bad energistatsråden garantere at det ikkje skal bli gitt vindkraftkonsesjonar der det er stor lokal motstand. Den garantien kom ikkje.