■ Syns du at det har kommet mange lekkasjer fra budsjettet på forhånd? Her er årets budsjettlekkasjer

Regjeringen bruker rekordmye oljepenger

NRK-lisensen øker med 25 kroner til drøyt 2.780 kroner neste år, etter det TV 2 erfarer. Økningen er langt mindre enn de 70 kronene NRK har bedt om. I år utgjør kringkastingsavgiften 2.756,16 kroner. Avgiften deles i to terminer med forfall 31. januar og 31. juli.

■ Regjeringen satser på trafikksikkerhet i statsbudsjettet for 2016 og lover 600 millioner kroner til gang- og sykkelveier og 2,5 milliarder til vedlikehold og fornying av til tunneler. Les mer om det her: 600 millioner til gang- og sykkelveier

■ Som et ledd for å motvirke arbeidsledighet vil det bevilges penger til kommunene som skal brukes på oppussing: – Kommunene får halv milliard ekstra til oppussing

Her kan du se hva som ble foreslått i statsbudsjettet i fjor: Forslag til statsbudsjett 2015

Fakta om behandlingen av statsbudsjettet

Finansministeren legger vanligvis fram regjeringens budsjettforslag i oktober.

Forslaget redegjør for hvordan regjeringen ønsker å løse viktige utfordringer gjennom prioriteringer i statsbudsjettet.

Både Stortingets komiteer og alle partigruppene jobber med statsbudsjettet. Finanskomiteen som samordner arbeidet. Innen 20. november legger komiteen fram finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke.

Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.

Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare omdisponere innenfor den vedtatte rammen.

Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

Fakta om arbeidet med statsbudsjettet

Statsbudsjettet er et overslag over landets inntekter og utgifter i et budsjettår. Regjeringens forslag til budsjett legges fram i begynnelsen av oktober, men Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet allerede ett år tidligere.

Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før budsjettet legges fram, oftest i mars. Den avsluttende budsjettkonferansen finner gjerne sted i august. I disse møtene blir rammer og hovedprioriteringer lagt av regjeringen i fellesskap.

Finansdepartementet samordner budsjettarbeidet. De andre departementene legger fram for Finansdepartementet alle saker som kan få betydning for utgifter og inntekter i statsbudsjettet.

 

Kjelde: Østlandsposten.