Bruken av oljepenger øker til 194 milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Det er 2,8 prosent av oljefondets verdi.

Det innebærer en økning i oljesmøringen med 25 milliarder kroner. I år har regjeringen anslått at det vil bli brukt 168,8 milliarder kroner fra oljefondet.

– Inntektene fra oljen vil ikke lenger bli den samme vekstmotoren i norsk økonomi fremover, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun la fram budsjettforslaget i Stortinget onsdag formiddag.

Skatt og avgiftskutt

Ifølge regjeringen skal lettelser i skatter og avgifter bidra til vekst og gjøre det enklere å møte omstillingene vi står overfor.

Forslaget innebærer nye lettelser i skatter og avgifter på til sammen 9,1 milliarder kroner påløpte og 3,1 milliarder kroner bokførte kroner.

Skatt på alminnelig inntekt for både personer og selskaper senkes fra 27 til 25 prosent i budsjettforslaget. Toppskatten erstattes av en trinnskatt skatt for dem med de høyeste inntektene. Totalt skal den samlede marginalskatten reduseres.

– Vi gir brede lettelser i inntektsbeskatningen av personer. Disse lettelsene vil stimulere til arbeid, sier Jensen.

Ni av ti skattytere får skattekutt, ifølge regjeringens beregninger. Halvparten av lettelsene går til dem med bruttoinntekt mellom 350.000 og 750.000 kroner.

– Fremmer omstilling

Finansministeren bekrefter at deler av skattelettelsene som foreslås i neste års statsbudsjett, finansieres med økt oljepengebruk.

– Vi er klar på at den økte bruken av oljepenger også skal føre til lavere skatter og avgifter, sier Jensen.

Totalt foreslår regjeringen skattelettelser på 9,1 milliarder kroner. I inneværende budsjett er det fra før vedtatt skattelettelser på 13 milliarder kroner – lettelser som Jensen framholder både kommer «vanlige folk og næringslivet» til gode.

– Et lavere skattenivå og et skattesystem som fremmer bedre ressursutnyttelse, er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet, sa Jensen.

Den største og viktigste skattelettelsen er å redusere selskapsskatten fra 27 til 25 prosent. Inntektsskatten følger selskapsskatten, og reduseres like mye.

– Regjeringens forslag til skatteopplegg er første steg i en større reform av skattesystemet, som vi presenterer samtidig med dette budsjettet. Målet med skattereformen er å gjøre økonomien vår vekstkraftig, sa Jensen.

Oljesmøring

Jensen sier at den rekordhøye bruken av oljepenger skal gi «fart på økonomien her og nå og samtidig bidra til vekst framover.»

De 194 milliardene med oljepenger regjeringen vil bruke neste år, tilsvarer 37.000 kroner for hver innbygger i landet.

Det kommer en tiltakspakke på 4 milliarder kroner for økt sysselsetting på områder som er spesielt hardt rammet av stigende arbeidsledighet.

Neste generasjon

Arbeiderpartiet mener regjeringens statsbudsjett sender regningen for dagens vanskelige økonomiske situasjon til neste generasjon.

– Selv i vanskelige tider med økende arbeidsledighet gir regjeringen skattekutt til dem som har mest fra før. I tillegg setter den rekord i oljepengebruk, sier Aps finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen.

– Regjeringen overlater en voksende regning til kommende generasjoner, konkluderer hun.

Arbeiderpartiet mener budsjettet viser at regjeringen og finansminister Siv Jensen (Frp) mangler evne til å prioritere.

– Gjennom vinteren, våren og sommeren har vi vært vitne til en passiv og unnvikende regjering. Tiltakene har vært få, og de har kommet for sent. Det har vi vært kritiske til. Budsjettet som legges fram i dag, viser at vi hadde rett, mener Marthinsen. (ANB-NTB)