– Vi er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Tiltakspakken omfatter tiltak i flere sektorer. Det settes av 2,5 milliarder kroner til vedlikehold og rehabilitering av sykehus, skoler og andre offentlige bygg, samt veier og jernbane, ifølge regjeringens forslag. Det foreslås også å bruke 589 millioner kroner på tiltaksplasser for ledige. I tillegg ønsker regjeringen å bruke 1 milliard kroner til innovasjon, forskning og etableringstilskudd.

Økte bevilgninger til vedlikehold av Sjøforsvarets fartøy, forskningsfartøy og økt tilskudd til istandsetting av verneverdige fartøy vil bidra til økt aktivitet i verftsindustrien, heter det i en pressemelding fra Finansdepartmentet. (©NTB)