DRAUMEN: I alle år har Kjell drøymt om å eige sin eigen gard. Ein gard han kunne dyrke mat på, fiske og jakte frå. – Ein dag må vi nok alle dyrke vår eigen mat, meiner 60- åringen, som ser at folketalet på jorda har meir enn dobla seg på den tida han har levd.
Astrid Iren Solheim Korsvoll

I 2011 kjøpte Kjell garden – lykkeleg for at den skulle sikre neste generasjon. Sidan har han kjempa

Kjell Tonheim veit han kan vere død av kreft om få år. Men den tøffaste kampen han no kjempar, er mot dei som trugar garden hans.
Av
Publisert