Staten gir, og staten tar. Uansett tapar kommunane