Stansar rådhusprosjektet: – Vi har betydelege utfordringar

Kommunedirektør Terje Heggheim varsla torsdag politikarane om at framdrifta i rådhusprosjektet har stansa opp. – Prosjektet vi har fått levert, svarar ikkje på ramma. Det er usemje mellom oss og iVest consult.