Stadig fleire kvinner styrer Fjord1-skuta

Visste du at meir enn kvar tredje leiar om bord i Fjord1-flåten er ei kvinne?