Stad betaler inn 600.000 i Nordfjordbrua

EID: Midlane frå aksjekjøpet i bruselskapet skal nyttast til å fullføre forprosjekt til realisering av bru mellom Lote-Anda.