Språkrådet har talt: Det skal skrivast Kolsete

BREMANGER: Språkekspertane gir seg ikkje. Først bestemte Stadnamntenesta på Vestlandet at Kolset skal skrivast som Kollsete; no meiner Språkrådet at det bør skrivast Kolsete.