Gradering taekwondo 13. januar

14. januar 2019, kl. 10:33