Tor Olav bomma ikkje ein einaste gong

Kom heim frå skyttarstemne med 103 av 103 moglege treff.