47 søkte om stipend - tre unge idrettsutøvarar frå Florø var mellom dei som fekk

SPORT: Idrettsstipenda skal stimulere og hjelpe unge, aktive utøvarar mellom 16 og 19 år til å søke utvikling og framgong.