– Må halde oppe trykket

Artikkelen er over 4 år gammel

– Behovet for utbetringar på stinettet i Brandsøyåsen blir stadig større.