Det var eit russisk fartøy, registrert som forskingsskip som passerte forbi Gjøa-feltet. Liv-Jannie Omdal, kommunikasjonssjef i Neptune Energy, som opererer Gjøa-feltet, bekreftar dette til NRK.

– Skipet passerte om lag fire nautiske mil frå plattformen.

Etter den moglege sabotasjen av gassrøyrleidningane Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, har tryggleiksnivået blitt heva både i Nordsjøen og for fleire anlegg på land.

Forsker og lektor Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen seier til NRK at det er ganske vanleg å observere slike russiske skip i norske farvatn.

– Dei susar opp og ned kysten her heile tida, og legg seg ofte utanfor viktige anlegg og basar. «Akademik B. Petrov» har fleire antenner enn vanlege skip og det har vinsjar som kan sette ting ut i vatnet. Det har altså utstyr som gjer det godt eigna til å utføre andre oppdrag enn rein forsking, slår han fast, og trur det er sannsynleg at skipet følgjer med på kva norske og britiske skip gjer.

Produksjonen går som normalt på Gjøa, og det russiske skipet har ikkje vore innanfor tryggleikssona til Gjøa-feltet. Gjøa ligg slik til at det ofte passerer internasjonale skip rundt plattformen, og kommunikasjonssjef Omdal kallar hendinga «ikkje oppsiktsvekkjande».

– Når det er sagt, er vi trygge på at tiltaka som myndigheitene og industrien har sett i gang for å heve beredskapen fungerer som dei skal. Vi har iverksett eigne tiltak for å sikre beredskapen lokalt.

Forsvarsdepartementet vil ikkje konkret kommentere «Akademik B. Petrov» og aktiviteten, men seier dei følgjer med.