Sparebanken Sogn og Fjordane er rusta for krevjande tider

ØKONOMI: Banken merker godt at korona-situasjonen ligg over landet, men Trond Teigene seier at banken har rygg til å bere dårlege tider.