Sp vil skåne Renate og Bjarte for gjenbruksstasjon på garden

SVELGEN: – Eit område i Sørdalen bør vurderast som aktuelt for ny felles gjenbruksstasjon for kommunen.