«Søsterbustadane» provoserer naboar

EIGEDOM: I førre veke stilte naboane spørsmål ved kven som har ansvaret for eigedommen.