Fann hjortekadaver når han var på tur med hunden

Dei varsla om eit hjortekadaver som låg på Sørstrand, no har det gått fire dagar.