Solheim er ansvarleg for barn, unge og busetting på Solbakken asylmottak, og er nøgd med at dei har fått inn 142 asylsøkjarar.

– Vi fekk vite det for ei stund sida, og hadde tid til å førebu oss. Dei som kom hit drog frå eit mottak i Stavanger som no er lagt ned. Det har vore travle tider med bagasje og familiar, men no har dei komme seg greitt inn, seier ho.

Snart skal dei få 8 asylsøkjarar til, og då når dei 150, det som opphavleg var maks kapasitet. I dag er kapasiteten på 180 asylsøkjarar, så Solbakken kan ta imot 30 til, både frå andre asylmottak som legger ned, og dei som kjem direkte frå det nasjonale ankomstsenteret på Råde. Uavhengig om søkjarane kjem frå ankomstsenteret eller andre gamle asylmottak håpar busettingssjefen at dei får inn til full kapasitet.

– Om dei kjem frå ankomstsenteret har vi ofte mykje dårlegare tid på å førebu oss, ofte berre ei veke eller så.

Færre asylsøkjarar i år

Ifølge tal frå utlendingsdirektoratet budde totalt 1590 personar på asylmottak ved utgangen av juni. Det er ein nedgang på om lag 66 frå same tid på året i fjor, og nesten 10 % av dei som bur i asylmottak bur på Solbakken.

– Vi merker ikkje så mykje til det her i Florø, men generelt sett så kjem det færre asylsøkjarar til Noreg. Dette er litt grunna korona, men nasjonal politikk påverkar også kor mange vi tar inn, seier Solheim utan å gå djupare inn på det

Trass i nedgangen i asylsøkjarar vi tek inn, opna Solbakken i fjor, klare for å ta folk inn i august 2020. Trenden for tal bebuarar i asylmottak har vore fallande sidan slutten av 2015. I 2015 budde det 31.943 på asylmottak. Samanlikna med dagens 1590 er det ein stor nedgang som har vore jamn dei siste seks åra.

Heggø spår likevel at plassane kjem til å fyllast, og kva som skjer etter det vil vere opp til staten og kommunen.