Følg møtet i Fellesnemnda for Sogn og Fjordane og Hordaland

Artikkelen er over 1 år gammel

Fellesnemnda for nye Vestland fylke har møte fredag frå kl.09.30. Du kan følge møtet her.

DEL

Sogn og Fjordane er representert med Bjørn Hollevik (H), Åshild Kjelsnes (Ap), Jenny Følling (Sp), Sigurd Reksnes (Sp), ALeksander Øren Heen (Sp), Trude Brosvik (FrF), Hilmar Høl (Ap), Helen Hjertaas (Ap) og Gunhild Berge Stang (V).

Her er saklista:

30/2018 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

31/2018 Godkjenning av møtebok forrige møte

32/2018 Referatsaker / skriv og meldingar.

33/2018 Ymse

34/2018 Val av revisjonsordning for Vestland fylkeskommune

35/2018 Politisk organisering i Vestland fylkeskommune - fase II

36/2018 Tertialrapportering - eingongskostnader i samanslåingsprosessen

37/2018 Overordna administrativ organisering i Vestland fylkeskommune

38/2018 Møteplan fellesnemnda, fellesnemnda AU og partssamansett utval 2019 og møteplan partssamansett utval haust 2018

39/2018 Søknad om fritak frå verv i fellesnemnda sitt arbeidsutval

40/2018 Klage om mangelfull informasjon om fylkesvåpenkonkurransen

Artikkeltags