Kasta stein inn stovevindauge og truga kvinne med å brenne ned huset hennar

Av

Kvinne i 20-åra frå Sunnfjord stod også tiltalt for å truge med å bombe Bergen landsfengsel.