Seier nei til «børsifisering» av fiskekvotar

Sogn og Fjordane Fiskarlag seier nei til innføring av kvotebørs og meiner endra lengdereglar for sjarkflåten vil vere ein hemsko for rekruttering og fornying i bransjen.