Sogn og Fjordane - det er enno tid!

Av

REGIONREFORM: Førre kommunereform starta med utgreiingar i 1946 og heile prosessen tok over 20 år.