Det skal ha gått eit snøskred over vegen på Fylkesveg 614 ved Magnhildskaret, melder Vest politidistrikt

Skredet skal ha gått på nordsida av tunnelen, mot Indrehus og skal vere 200 meter breidt, ifølgje VG.

Naudetatar er på veg til staden.

Det er meldt om ein del bilar området, men det er førebels ikkje avklart om skredet har truffe bilar.

Vegen er stengd.

Firdaposten oppdaterer saka.