– Snøen gir oss klare utfordringar

Feilparkerte bilar og kumlokk som ikkje er synlege i snøen gir Kinn brann- og redningsteneste store utfordringar.