Frå 1. januar 2022 må alle tilstandsrapportar på bustadar som er marknadsført, stette krava i den nye forskriften.

Allereie no blir avhendingslova endra. Det er lova som regulerer handelen mellom kjøpar og seljar. Seljar får no eit større – og lovpålagt – ansvar for å oppi vesentlege opplysningar om boligen.

– Til lovendringane er det laga ei forskrift som bestemmer korleis ein tilstandsrapport skal utformast. Det gir både seljar og kjøpar ein mykje betre tilstandsrapport, som vil gi den informasjonen du treng før ein eigedomshandel, seier Finn Christian Hovde-Hagen i forsikringsselskapet Fremtind.

Mer ansvar på selger

Etter denne lovendringa blir seljar ansvarleg for alle feil og manglar ved boligen, også dei skjulte.

– Sjølvsagt har ikkje alle kompetanse og føresetnad til å vite alt om eigen bustad. Men det er nettopp dette ein sakkunnig skal hjelpe deg med å avdekke. Ein tilstandsrapport etter den nye forskriften vil vere betryggande for deg som seljar, fordi du ikkje er ansvarleg for dei feil og manglar som det blir opplyst om i rapporten, seier Hovde-Hagen.

Blir «billigare» å klage på feil

Fra 1. januar blir også reglane for kva som blir definert som ein mangel, endra. No må kostnadene tilsvare cirka fem prosent av kjøpesummen, medan den framover vil bli sett til 10.000 kroner.

– Det betyr ikkje at du automatisk får erstatning om du oppdagar ein mangel til 10.000 kroner eller meir. Er dette ein feil eller mangel boligkjøpar burde ha forventa, for eksempel med tanke på boligens alder, eller som er oppdaga sjølv før kjøpet, ligg også ansvaret hos kjøpar sjølv, seier Hovde-Hagen.