– Slike sprengingsuhell skal ikkje skje

SVELGEN: – Vi legge oss paddeflate og beklagar overfor folk i Svelgen, seier dagleg leiar Thomas Østerbø.