Er kunstgrasbaner verstingar når det gjeld utslepp av plast til natur og hav? Vel, dei kan i alle fall ikkje friskmeldast, etter at Statsforvaltaren i Vestland nyleg førte tilsyn med plastbanene i ti forskjellige kommunar.

Målet var å sjå korleis kommunane utformer og driv kunstgrasbaner, for å hindre utslepp av plastgranulat til naturen.

Åtte av ti kommunar bryt forskrifta, viser tilsynet.

I fjor sommar kom det nytt regelverk for alle landets kunstgrasbaner som brukar plast som laust fyllmateriale i banedekket. I den nye forskrifta er det tydelege krav til både utforming og drift, anten banene er innandørs eller ute.

At banene utgjer eit reellt miljøproblem, vitnar resultatet av granskinga om. Og ser ein på dei nasjonale statistikkane, er anslaga at norske kunstgrasbaner forårsakar ei avrenning av 6000 tonn mikroplast til naturen – årleg.

Dermed er banene den nest største landbaserte kjelda til utslepp av mikroplast.