Heilt i starten av november ser det ut til at den nye gjenbruksstasjonen til NoMil kjem til å opne for brukarane i søre Kinn.

Alt som ikkje går i spanna

Etter tjue års stillstand i fjellsida mellom Sundafjellstunellen og Helgøytunellen skal Purkehola atter ta i mot alt det vi ikkje lenger ser oss bruk i. Det vil seie at den skal erstatte mottaket SAR har stått for på Fjordbase dei siste åra.

– Teknisk sjef i Kinn kommune Frode Ellingsund, kva tenester blir å finne i Purkehola?


– Der er det tenkt at du skal kunne levere alt du ikkje kan leverer i spanna du har utanfor huset, kort samanfatta. Så er det sjølvsagt nokre unnatak; ein kan ikkje levere eksplosiv og slikt, det er spesialavfall. Elles tek dei stort sett mot det aller meste. Når det gjeld spesialavfall som gamle målingsspann og liknande, blir det laga til eit mottak for det inne i den grå bygningen.

– Korleis blir opningstidene – vil vi til dømes få ein dag i veka der det er ope på ettermiddagstid?

– Eg har snakka med Nomil om det, og dei vil komme tilbake til det, men vi legg opp til iallfall ein dag i veka der det er ope etter normal arbeidstid, slik at folk kan reise inn der på ettermiddagen. Eg tenker det er mange som vil benytte seg av den moglegheita.

Vil lage til gjenbruksbutikk

Arbeidet pågår for fullt, og omlastingsstasjonen, der avfallet som er samla inn frå dunkane blir lasta om for vidare behandling, er ferdig. Ein har også gjort seg ferdige med naudsynt fjellsikring og skogrydding. Sjølve gjenbruksstasjonen er det siste som står på planen.

– Korleis går ein fram når ein kjem med bosset sitt?

– Då blir det ein rampe som ein kan køyre opp på, der det står mange konteinarar langs rampen. Det vil vere godt skilta med kva som skal oppi kva for ein konteinar. Så tanken er at ein kjem med bil og eventuelt hengar, og kastar avfallet i rett konteinar. Så vil det sjølvsagt vere tilsette på stasjonen, som kan assistere dersom ein har spørsmål.

Det blir ikkje nokon gjenbruksbutikk i Purkehola, men det er noko ein jobbar med parallelt, fortel Ellingsund.

– Det er eit mål at vi skal ha ein gjenbruksbutikk i både Florø og Måløy. Og det b lir også i samarbeid med Nomil, slik at folk kan komme og få vurdert gjenstandane dei vil kaste – er det noko som kan seljast vidare, eller må det gjenvinnast. Det jobbar vi med, så ikkje alt går i søpla. Vi vil gjerne oppmuntre til gjenbruk, så vi vil prøve å få til ein butikk med utstilling der folk altså kan kjøpe billege bruktmøblar.

Når det gjeld Purkehola og endringane der, held ein på å lage til ein info-faldar som skal ut til alle husstandane. Der vil det stå kva ein kan levere, opningstider og korleis logistikken blir. Den kjem forhåpentleg i postkassane våre no i løpet av oktober.