Skulesjefen: – Organiseringa blir utfordrande på dei største skulane

SKULESTART: Men skulesjef Ellen Jåvold trur det meste skal gå seg til, sjølv om organiseringa kan bli krevjande.