Fana til Svelgen Turn- og idrettsforening. Dei to som står med fana var med og skipa idrettslaget. Til v. Alf Zachariassen, til h. Kaare Kjølberg.
Foto Frå Jubileumsboka ”heia Stif!”

Lydopptak av STIF-legenda dukka opp i gamle skulesaker. Her kan du lese intervjuet

Heime hos Alf og Hulda Zachariassen: Elevintervju om litt av idrettshistoria i Svelgen.
Av
Publisert