Skjerpar praksis – no må folk betala alkoholen sjølve

Av

Fylkesrådmann Rune Haugsdal vil vekk frå ein generell praksis om servering av alkohol i møte eller arrangement der fylkeskommunen eller einingar i fylkeskommunen er tilskipar.