Skisporten lever framleis på kysten

På sjølvaste kvinnedagen var det Florameisterskap på Humlestølen.