Svindlarar prøver igjen å lure nordmenn ved å gi seg ut for å vere Skatteetaten. Nytt i år er at dei hevdar det handlar om ubetalt eigedomsskatt.

– Vi opplever årleg at skattytarar blir utsette for mange store phishingbølger på viktige skattedatoar, oftast gjennom e-postar med hensikt å lure mottakarar til å klikke på lenkjer og gi frå seg sensitiv informasjon som seinare kan brukast til svindel eller ID-tjuveri, seier direktør for tryggingsstaben i Skatteetaten, Ragna Fossen.

Kvart år rundt tida der skattemeldinga skal sendast inn, blir nordmenn tilsende nye variantar på svindelforsøk via e-post. Desse forsøka blir melde, men Skatteetaten ber mottakarane vere observante så dei ikkje blir lurt.

I år har spesielt mange vorte tilsend falske krav på ubetalt eigedomsskatt.

– Vi sender ikkje lenkjer i e-post eller sms, og spør ikkje etter bank- eller kredittkortopplysningar i desse kanalane. Du får ein e-post frå Skatteetaten når skattemeldinga er klar, og eigedomsskatt er det kommunane som administrerer, seier Fossen.

(©NPK)