Etter eksplosjonen som førte til at Skatestraumtunnelen vart stengt på ubestemt tid, har folk frå Bremangerlandet køyrt omvegar på fleire timar for å komme seg til arbeid. Dette har også ført til mykje avlysingar og store utfordringar for lokale verksemder.

Går så lenge tunnelen er stengd

- Ferja MF Dalsfjord er klar måndag. Den kan ta 27 personbilar, og skal gå etter oppsett rutetabell. Det seier Anders Sæternes, ferjekoordinator i Statens vegvesen.

Statens vegvesen inngår avtale med Fjord1 om ferje på det nedlagte sambandet. Det er ikkje mogleg å få den på plass tidlegare på grunn av tilgjengeleg mannskap.

Ferja vil gå så lenge Skatestraumtunnelen er stengd.

Ville fjerne ferjekaiene

Ikkje tilgang i tunnelen

Statens vegvesen får ikkje tilgang til Skatestraumtunnelen før tidlegast måndag.

- Det betyr at det skjer ingenting i tunnelen i løpet av helga. Måndag håpar vi å få kome inn og spyle, reinske og få betre oversikt over skadeomganget, seier fungerande avdelingsdirektør Margot Åsebø.

Ruteoversikta

Frå Smørhamn

Fra Smørhamn

mandag - fredag lørdag søndag

06:00 06:00

07:30 07:30 07:30

09:00 09:00 09:00

10:30 10:30 10:30

12:00 12:00 12:00

13:30 13:30 13:30

15:00 15:00 15:00

16:30 16:30 16:30

18:00 18:00 18:00

19:30

Frå Kjelkenes

mandag - fredag lørdag søndag

06:45 06:45

08:15 08:15 08:15

09:45 09:45 09:45

11:15 11:15 11:15

12:45 12:45 12:45

14:15 14:15 14:15

15:45 15:45 15:45

17:15 17:15 17:15

18:45 18:45 18:45

20:15