.Roger Klokset i Norske SAS-flygarars foreining seier dei kjempar ein prinsipiell kamp for grunnleggjande rettar for arbeidstakarar i Norden, skriv VG. Han meiner selskapet bryt med den skandinaviske modellen og er ein trussel mot jobbtryggleiken til flygarane.

– Det er det som gjer at vi er villig til å betale dyrt, seier han.

På spørsmål om han er villig til å la selskapet gå konkurs, svarer Klokset:

– Ja, utvilsamt. Viss selskapet ikkje klarer å ta omsyn til den skandinaviske modellen, meiner vi at det er ein aktør som ikkje har livets rett.

– Smertar oss veldig

Samtidig seier pilotleiarane at det siste han og medlemmene hans ønsker er ein streik, med konsekvensane det vil få for reiseklare passasjerar.

– Som SAS-pilotar legg vi yrkesstoltheita vår i å få folk trygt og godt fram dit dei skal. Dette er det heilt motsette, og det smertar oss veldig. Det ville vi aldri gjort viss vi hadde hatt eit anna val, seier Klokset og legg til pilotane kjenner seg pressa opp i eit hjørne og står med ryggen mot veggen.

Flyselskapet er presentert for ytringane til Klokset. Pressesjef Tonje Sund seier skandinaviskbaserte tilsette i SAS alltid har hatt og framleis skal ha skandinaviske vilkår. Samtidig viser ho til den pågåande meklinga og seier selskapet ikkje ønskjer å forhandle via media.

Lite eigenkapital

Analytikarar seier til Dagens Næringsliv at eigenkapitalen i SAS kan vere tapt innan kort tid dersom underskotet i selskapet held fram.

– Vips, så kan eigenkapitalen vere negativ, skriv analysesjef Lars-Daniel Westby i Sparebank 1 Markets i ein e-post. I så fall må selskapet hente inn meir pengar for å unngå konkurs.

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank har anslått at SAS vil tape rundt 90–100 millionar svenske kroner om dagen ved ein streik.

(©NPK)