Skabbsmitta person blei flytta frå Furuhaugane og hit

Utan å vere klar over at vedkomande var smitta av skabb, blei ein bebuar på Furuhaugane omsorgssenter flytta til Florø omsorgssenter.