Skaar Norway AS leverer eit overskot på 7,2 millionar, og sel stadig meir aure

NÆRINGSLIVSLOGGEN: Basert på kunngjeringar frå Brønnøysundregistera i veke 27