Sjukepleiar sette psykisk diagnose utan at pasienten visste det. Legen godkjende diagnosen utan å ha møtt pasienten

Artikkelen er over 1 år gammel

Legen hos Helse Førde let psykiatrisjukepleiaren setje ein alvorleg diagnose – som viste seg å vere feil: – Ei veldig ekstrabelastning, seier pasienten det gjeld.