Sjøkanten Fisk og Delikatesse feira med sjampis og softis, og no tel dei timar til dei opnar dørene

Dei er to månader forsinka, men no har Mattilsynet vore på besøk og godkjent lokala. Onsdag opnar «Sjøkanten Fisk og Delikatesser» dørene.