Gå til sidens hovedinnhold

Sjeføkonom: Kommunar kan få pengetrøbbel i 2022

Dyrare straum, diesel og byggevarer kan føre til kostnadssmell for norske kommunar neste år, fryktar KS.

De siste månadene har prisane skote i været på mange varer og tenester som kommunane er avhengig av å kjøpe inn for å varme opp skovler og aldersheim, for å halde ved like vegar og bygg og for å levere tenester som brøyting og søppelhandtering, skriv Nationen.

Samtidig ser kommunanes skatteinntektene ut til å bli 5,9 milliardar kroner høgare enn det som blei anslått i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Torbjørn Eika, sjeføkonom i kommunanes interesseorganisasjon KS, meiner dette gjør at de fleste kommunane vil handtere situasjonen godt i år. Men han varslar at det kan gå mot et utfordrande 2022.

– Konsekvensane av det auka kostnadsnivået i 2021 vil meir enn ete opp inntektsveksten budsjettforslaget legger opp til for neste år. Det blir tangere enn det kommunesektoren blei «lovd» i mai, seier Eika til Nationen.

Pris- og kostnadsveksten er justert opp frå 2,7 til 3,3 prosent for 2021. Eika trur den kan lande enda høgare.

– Det er trass alt 14 kommunar som er på Robek-lista og det er kommunar som er i nærleiken av den lista. Det er store forskjellar i kor god økonomien i kommunane er, og at nokre kommunar vil slite alvorleg, kan det ikkje vere nokon tvil om.

Kommentarer til denne saken