– Sjansen for at olje frå vindturbinar vil renne ned i Sagavatnet er svært liten

FLORØ: Er det fare for at Florø sin einaste vassforsyning kan bli forureina av utslepp frå Guleslettene-turbinane? Nei, meiner teknisk sjef i Kinn kommune. Likevel kan ei reservevasskjelde for Florø vere på gang dei komande åra.