Sjå korleis gangvegen til Svelgen kan bli

– Vi er i gang med å etablere riggområdet vårt. Etter planen skal prosjektet vere ferdig i mars neste år.